СДРУЖЕНИЕ МИГ ДОБРИЧКА подписа договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ

29.12.2020 г. 16:15:59 ч.
/ ИА Добруджа
СДРУЖЕНИЕ МИГ ДОБРИЧКА  подписа договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ
На 29.12.2020 г. МИГ Добричка подписа пореден административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ. Договорът е тристранен – между Държавен фонд “Земеделие”, Сдружение МИГ Добричка и Община Добричка, по подмярка 19.2-7.2 “Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаб и инфраструктура“ от Стратегията на МИГ Добричка за периода 2016-2020г.. Срокът за изпълнението на договора е до 30.06.2023г..
Наименование на проекта:
„Инвестиции в подобряването на малка по мащаби инфраструктура в селата Фелдфебел Денково, Бенковски и Воднянци, община Добричка“
Стойностна проекта: 157 048.00 лв.
Интензитет на помощта: 100%
Проектътвключва:
Комплекс от дейности, вкл.земни, асфалтови и пътни работи за основен ремонт на настилката на уличното платно;строителен и авторски надзор; за рехабилитация на:част от улица "Втора" в с.ФелдфебелДенково - от км 0+000 до км 0+281 - 100 м.;
част от улица "Трета" в с. Бенковски - км 0+170 до км 0+380 - 210 м. и
част от улица "Трета" в с.Воднянци от км 0+070 до км 0+260 - 190 м.
Инвестиции в изграждане на площадки за игра в селата Фелдфебел Денково и Бенковски. За площадките ще се доставят и монтират спортни уреди, паркови елементи и автономно соларно осветление.Цели на проектното предложение:
Подобряване на облика на населените места – Фелдфебел Денково, Бенковски и Воднянци в общинаДобричка;
създаване на предпоставки за осигуряване на по-хармонична жизнена среда и достъпност на населението и подобряване качеството на живот в региона;
повишаване на икономическата и социална привлекателност в региона чрез рехабилитация на част от уличната мрежа, благоустрояване и обновяване на местата за отдих и спорт.
Снимка:МИГ Добричка
Източник:МИГ Добричка

Коментирайте
Подобни новини
Диана Бютюнска, изп. директор на Фрамар Холдинг АД:  Добрич е добра идея за нова аптека Фрамар
Диана Бютюнска, изп. директор на Фрамар Холдинг АД: Добрич е добра идея за нова аптека Фрамар
Министърът на туризма е за запазването на 9% ДДС за ресторантите
Министърът на туризма е за запазването на 9% ДДС за ресторантите
Рекордно увеличение на сделките с имоти в Добрич
Рекордно увеличение на сделките с имоти в Добрич
3,4 млрд. лв. ще бъдат по сметките на земеделските стопани до края на годината
3,4 млрд. лв. ще бъдат по сметките на земеделските стопани до края на годинатаЯндекс.Метрика