ТПП-Добрич реализира втори проект в рамките на инициативата EU4Business на Европейския съюз

19.09.2022 г. 14:35:12 ч.
/
ТПП-Добрич реализира втори проект в рамките на инициативата EU4Business на Европейския съюз
Интервю с г-н Герман Германов, Главен секретар на ТПП-Добрич и ръководител на проект „SUCCESS“
 
Въпрос:
Тази година ТПП-Добрич реализира втори проект в рамките на инициативата EU4Business на Европейския съюз. Какви бяха целите и основните дейности?
 
Г.Г.: Инициативата EU4Business на Европейския съюз се управлява от ЕВРОПАЛАТИ, с 95% съфинансиране от ЕС.
 
Нашият проект бе в партньорство с  Бизнес Инкубатор, Кахул, Молдова (IACH).
Работихме по него в периода 20.01.2022 - 22.09.2022. Номер на договор ENI/2019/411-865 - EU4BCC: ID1018.
 
Основната цел на проекта бе да подкрепи български и молдовски МСП и бизнес организации, ангажирани в сектора на творческите индустрии и имащи потенциал за интернационализация при създаване на партньорства за разширяване на пазарите, повишаване конкурентоспособността и производителността, въвеждане на иновации, чрез обмяна на опит и добри практики и предоставяне  на консултантски услуги.
 
Предвиден бе бюджет от 59 999 евро, от които се изразходваха около 93%,  като се изпълниха всички поставени индикатори.
 
Основните инициативи, които се организираха в рамките на проекта са:
• Бизнес мисии – 20-22 юли 2022 в Добрич; 27-29 юли 2022 в Кахул
• Изложение на местните представители на творческите индустрии в Добрич, България – 20 юли 2022
• Конференция относно финансирането от ЕС за сектора и споделяне на добри практики в Кахул, Молдова – 28 юли 2022
• Онлайн срещи между бенефициентите и партньорите
• Предоставяне на консултантски услуги
• Разработка на електронно ръководство за възможностите за финансиране и добри практики в сектора – творчески индустрии
 
Кои бяха участниците в тези дейности?
 
Г.Г: След проведена рекламна кампания и директни контакти с фирми от сектора на творческите индустрии и неправителствени организации, подкрепящи този сектор, партньорите по проекта избраха 21 преки бенефициенти – 15 фирми и 6 НПО-та, 5 от фирмите са регистрирани в селски региони – 3 от Молдова и 2 от България, 7 са ръководени от жени - 4 от Молдова и 3 от България, а 3 от собствениците/управителите са на възраст под 35 години.
От участвалите неправителствени организации 3 са управлявани от жени, а 1 е регистрирана в селски регион.
Всички разходи на бенефициентите бяха покрити от бюджета на проекта.


 
Върху кои прояви бихте поставили акцент?
 
Програмите на мисиите бяха изключително наситени с обогатяващи контакти, обмен на идеи и добри практики, полезна информация за бизнеса в креативния сектор в Молдова и България, обсъждаха се възможностите за сътрудничество и организиране на съвместни инициативи между българските и молдовските участници.
На 20 юли в гр. Добрич, бе официалното представяне на проект SUCCES и първата среща на живо между партньорите от България и Молдова, фирми, медии и НПО-та.
След пресконференцията, участниците в бизнес мисията от Молдова и български предприятия и организации обмениха идеи и контакти под формата на b2b срещи.
Общият брой посещения на фирми и организации в техните офиси, магазини, щандове в България бе 21, а на проведените b2b срещи 63.
В късния следобед, в централната част на нашия град, се проведе изложение на творческите индустрии от областите Кахул и Добрич. Бяха изградени 2 щанда, съответно на Молдова и на България, с участие на бенефициентите и други заинтересовани страни.

По време на реципрочната визита в Молдова, от 27 до 29 юли 2022г. се проведе конференция за споделяне на добри практики и възможности за финансиране на малките и средни предприятия от сектора на креативните индустрии.
Г-н Николае Дунас, председател на Областния съвет на Кахул изрази готовност за съдействие при реализация на съвместни проекти между българските и молдовските организации и фирми, както и за разширяване на партньорството и евентуално побратимяване между населени места от област Кахул и област Добрич.
Там бяха посетени 10 фирми, имахме участие и в събитие в университета “Bogdan Petriceicu Hasdeu” в гр. Кахул, относно перспективите на творческите индустрии. Също така посетихме
изложба на ръчно изработени продукти от представители на занаятите.
 
Как очаквате да се развие партньорство между българските и молдовските фирми и организации, които се включиха в дейностите по проекта?
 
Г.Г.: Агенцията за икономическо развитие Варна и Бизнес център Кахул, които се работили заедно в проект по програма „Черно Море“, подписаха меморандум за сътрудничество и предоставяне на нови услуги, свързани с креативните индустрии.
Към „Текситех“ ООД от Молдова, която произвежда сувенири, ефектни подаръчни опаковки, етикети,  декоративни елементи, креативни продукти и реклама бе проявен интерес от 2 наши фирми.  „Масони - МК“ ЕООД обсъди възможност за печат на следващо тяхно издание, което ще се разпространява в Молдова, а ИСИЕ „Радка Димитрова“ предложи да направи проучване на пазара в България на продуктите на  и при проявен интерес да ги продава в България, а също така изрази готовност да създадат общ продукт.
Търговската палата на Кахул съдейства на фондация „Българско наследство“, народно читалище „Паисий Хилендарски 1870“ и „Масони – МК“ЕООД от Балчик за участници от Молдова във фолклорния певчески и танцов конкурс, състоял се в края на август в белия град.
През септември бяха оформени и подписани няколко споразумения за партньорство. Бизнес център Кахул ще си сътрудничи с ИТАКА ЕООД за съвместно участие в европейски проекти, а заедно с народно читалище “Добрич 2017“ ще се организира музикален фестивал в рамките следващата година в Добрич.
Със съдействието на Търговската палата на Кахул се очаква Информационна агенция „Фокус“ да възстанови радиопредаванията си в Тараклия.
Търговските палати на Кахул и Добрич заедно с фондация“ Добруджа – история, традиции, култура“ ще насърчават и съдействат за организиране на съвместни изложения на занаятите за популяризацията на които ще се включи и медийна група „Добруджа“.
В рамките на проекта бизнес организациите декларираха, че ще предоставят нов вид услуги за своите членове и клиенти от креативните индустрии, а именно
1. Предоставяне на консултации, свързани с участие и финансиране на проекти за сектора на творческите индустрии, както и споделяне на информация за работни срещи, конференции и семинари, насочени към разработка, финансиране, изпълнение и управление на проекти;
2. Предоставяне на консултации, свързани с дигитализацията и електронната търговия и разпространяване на информация за работни срещи, конференции и семинари, фокусирани върху дигитализацията и електронната търговия, подходящи за сектора на творческата индустрия.
Двете партниращи организации – Търговско-промишлена палата Добрич и Бизнес инкубатор Кахул предоставяха консултантска помощ при подготовката и провеждането на онлайн срещи,  бизнес мисии и последващи комуникации след съответните събития.
Със съдействието на  двете бизнес организации, се разработиха 2 маркетинг и 2 брандинг плана на фирми, които ще им помогнат на да разширят пазарите си и да увеличат продажбите си, както и да разнообразят дейността си.
Екипите на партньорите - Търговско-промишлена палата Добрич и Бизнес център Кахул -  успяха да изградят взаимно доверие и декларират общото си желание да продължат сътрудничеството си в подкрепа на бизнеса и ще търсят нови възможности за финансиране както на подобни проекти, така и на други съвместни инициативи.
 
Как бе отразяван проекта и неговите дейности в медиите и социалните мрежи?
Г.Г.: Те бяха отразени чрез повече от 60  публикации и споделяния в социалните мрежи, над 14 прес-съобщения и публикации от събитията, както и радио излъчвания в български и молдовски медии. Пълна информация може да бъде намерена на сайтовете на двете партниращи организации http://www.cci.dobrich.net/?page_id=2988, https://iach.md/en/ , на ФБ страницата на ТПП-Добрич:  https://www.facebook.com/ccidobrich/ и на Бизнес инкубатор Кахул: https://www.facebook.com/Incubatorul-de-Afaceri-Cahul-1524324787629208/ , а не на последно място заинтересованите могат да гледат изготвения видео клип на български или на румънски език, със субтитри на английски в ютюб : https://www.youtube.com/watch?v=0MPO8zPuj2U и https://youtu.be/bE68bRLaxT0 .
Достигнатата аудитория със сигурност превишава 5000 души.

Коментирайте
Подобни новини
DS Home Добрич: 25 години в служба на общността и клиентите, съчетани със специални предложения и събития
DS Home Добрич: 25 години в служба на общността и клиентите, съчетани със специални предложения и събития
ДФ „Земеделие“ одобри преструктуриране на средства за изплащане на „украинската помощ“
ДФ „Земеделие“ одобри преструктуриране на средства за изплащане на „украинската помощ“
Фирмата с модерната мелница за брашно в Генерал Тошево с награда на „Форбс“
Фирмата с модерната мелница за брашно в Генерал Тошево с награда на „Форбс“
Ето защо проактивните фирми използват еврофинансиране
Ето защо проактивните фирми използват еврофинансиранеЯндекс.Метрика