ТПП-Добрич реализира втори проект в рамките на инициативата EU4Business на Европейския съюз

19.09.2022 г. 14:35:12 ч.
/
ТПП-Добрич реализира втори проект в рамките на инициативата EU4Business на Европейския съюз
Интервю с г-н Герман Германов, Главен секретар на ТПП-Добрич и ръководител на проект „SUCCESS“
 
Въпрос:
Тази година ТПП-Добрич реализира втори проект в рамките на инициативата EU4Business на Европейския съюз. Какви бяха целите и основните дейности?
 
Г.Г.: Инициативата EU4Business на Европейския съюз се управлява от ЕВРОПАЛАТИ, с 95% съфинансиране от ЕС.
 
Нашият проект бе в партньорство с  Бизнес Инкубатор, Кахул, Молдова (IACH).
Работихме по него в периода 20.01.2022 - 22.09.2022. Номер на договор ENI/2019/411-865 - EU4BCC: ID1018.
 
Основната цел на проекта бе да подкрепи български и молдовски МСП и бизнес организации, ангажирани в сектора на творческите индустрии и имащи потенциал за интернационализация при създаване на партньорства за разширяване на пазарите, повишаване конкурентоспособността и производителността, въвеждане на иновации, чрез обмяна на опит и добри практики и предоставяне  на консултантски услуги.
 
Предвиден бе бюджет от 59 999 евро, от които се изразходваха около 93%,  като се изпълниха всички поставени индикатори.
 
Основните инициативи, които се организираха в рамките на проекта са:
• Бизнес мисии – 20-22 юли 2022 в Добрич; 27-29 юли 2022 в Кахул
• Изложение на местните представители на творческите индустрии в Добрич, България – 20 юли 2022
• Конференция относно финансирането от ЕС за сектора и споделяне на добри практики в Кахул, Молдова – 28 юли 2022
• Онлайн срещи между бенефициентите и партньорите
• Предоставяне на консултантски услуги
• Разработка на електронно ръководство за възможностите за финансиране и добри практики в сектора – творчески индустрии
 
Кои бяха участниците в тези дейности?
 
Г.Г: След проведена рекламна кампания и директни контакти с фирми от сектора на творческите индустрии и неправителствени организации, подкрепящи този сектор, партньорите по проекта избраха 21 преки бенефициенти – 15 фирми и 6 НПО-та, 5 от фирмите са регистрирани в селски региони – 3 от Молдова и 2 от България, 7 са ръководени от жени - 4 от Молдова и 3 от България, а 3 от собствениците/управителите са на възраст под 35 години.
От участвалите неправителствени организации 3 са управлявани от жени, а 1 е регистрирана в селски регион.
Всички разходи на бенефициентите бяха покрити от бюджета на проекта.


 
Върху кои прояви бихте поставили акцент?
 
Програмите на мисиите бяха изключително наситени с обогатяващи контакти, обмен на идеи и добри практики, полезна информация за бизнеса в креативния сектор в Молдова и България, обсъждаха се възможностите за сътрудничество и организиране на съвместни инициативи между българските и молдовските участници.
На 20 юли в гр. Добрич, бе официалното представяне на проект SUCCES и първата среща на живо между партньорите от България и Молдова, фирми, медии и НПО-та.
След пресконференцията, участниците в бизнес мисията от Молдова и български предприятия и организации обмениха идеи и контакти под формата на b2b срещи.
Общият брой посещения на фирми и организации в техните офиси, магазини, щандове в България бе 21, а на проведените b2b срещи 63.
В късния следобед, в централната част на нашия град, се проведе изложение на творческите индустрии от областите Кахул и Добрич. Бяха изградени 2 щанда, съответно на Молдова и на България, с участие на бенефициентите и други заинтересовани страни.

По време на реципрочната визита в Молдова, от 27 до 29 юли 2022г. се проведе конференция за споделяне на добри практики и възможности за финансиране на малките и средни предприятия от сектора на креативните индустрии.
Г-н Николае Дунас, председател на Областния съвет на Кахул изрази готовност за съдействие при реализация на съвместни проекти между българските и молдовските организации и фирми, както и за разширяване на партньорството и евентуално побратимяване между населени места от област Кахул и област Добрич.
Там бяха посетени 10 фирми, имахме участие и в събитие в университета “Bogdan Petriceicu Hasdeu” в гр. Кахул, относно перспективите на творческите индустрии. Също така посетихме
изложба на ръчно изработени продукти от представители на занаятите.
 
Как очаквате да се развие партньорство между българските и молдовските фирми и организации, които се включиха в дейностите по проекта?
 
Г.Г.: Агенцията за икономическо развитие Варна и Бизнес център Кахул, които се работили заедно в проект по програма „Черно Море“, подписаха меморандум за сътрудничество и предоставяне на нови услуги, свързани с креативните индустрии.
Към „Текситех“ ООД от Молдова, която произвежда сувенири, ефектни подаръчни опаковки, етикети,  декоративни елементи, креативни продукти и реклама бе проявен интерес от 2 наши фирми.  „Масони - МК“ ЕООД обсъди възможност за печат на следващо тяхно издание, което ще се разпространява в Молдова, а ИСИЕ „Радка Димитрова“ предложи да направи проучване на пазара в България на продуктите на  и при проявен интерес да ги продава в България, а също така изрази готовност да създадат общ продукт.
Търговската палата на Кахул съдейства на фондация „Българско наследство“, народно читалище „Паисий Хилендарски 1870“ и „Масони – МК“ЕООД от Балчик за участници от Молдова във фолклорния певчески и танцов конкурс, състоял се в края на август в белия град.
През септември бяха оформени и подписани няколко споразумения за партньорство. Бизнес център Кахул ще си сътрудничи с ИТАКА ЕООД за съвместно участие в европейски проекти, а заедно с народно читалище “Добрич 2017“ ще се организира музикален фестивал в рамките следващата година в Добрич.
Със съдействието на Търговската палата на Кахул се очаква Информационна агенция „Фокус“ да възстанови радиопредаванията си в Тараклия.
Търговските палати на Кахул и Добрич заедно с фондация“ Добруджа – история, традиции, култура“ ще насърчават и съдействат за организиране на съвместни изложения на занаятите за популяризацията на които ще се включи и медийна група „Добруджа“.
В рамките на проекта бизнес организациите декларираха, че ще предоставят нов вид услуги за своите членове и клиенти от креативните индустрии, а именно
1. Предоставяне на консултации, свързани с участие и финансиране на проекти за сектора на творческите индустрии, както и споделяне на информация за работни срещи, конференции и семинари, насочени към разработка, финансиране, изпълнение и управление на проекти;
2. Предоставяне на консултации, свързани с дигитализацията и електронната търговия и разпространяване на информация за работни срещи, конференции и семинари, фокусирани върху дигитализацията и електронната търговия, подходящи за сектора на творческата индустрия.
Двете партниращи организации – Търговско-промишлена палата Добрич и Бизнес инкубатор Кахул предоставяха консултантска помощ при подготовката и провеждането на онлайн срещи,  бизнес мисии и последващи комуникации след съответните събития.
Със съдействието на  двете бизнес организации, се разработиха 2 маркетинг и 2 брандинг плана на фирми, които ще им помогнат на да разширят пазарите си и да увеличат продажбите си, както и да разнообразят дейността си.
Екипите на партньорите - Търговско-промишлена палата Добрич и Бизнес център Кахул -  успяха да изградят взаимно доверие и декларират общото си желание да продължат сътрудничеството си в подкрепа на бизнеса и ще търсят нови възможности за финансиране както на подобни проекти, така и на други съвместни инициативи.
 
Как бе отразяван проекта и неговите дейности в медиите и социалните мрежи?
Г.Г.: Те бяха отразени чрез повече от 60  публикации и споделяния в социалните мрежи, над 14 прес-съобщения и публикации от събитията, както и радио излъчвания в български и молдовски медии. Пълна информация може да бъде намерена на сайтовете на двете партниращи организации http://www.cci.dobrich.net/?page_id=2988, https://iach.md/en/ , на ФБ страницата на ТПП-Добрич:  https://www.facebook.com/ccidobrich/ и на Бизнес инкубатор Кахул: https://www.facebook.com/Incubatorul-de-Afaceri-Cahul-1524324787629208/ , а не на последно място заинтересованите могат да гледат изготвения видео клип на български или на румънски език, със субтитри на английски в ютюб : https://www.youtube.com/watch?v=0MPO8zPuj2U и https://youtu.be/bE68bRLaxT0 .
Достигнатата аудитория със сигурност превишава 5000 души.


Коментирайте
Подобни новини
Министърът на земеделието: Протестиращите поставят абсурдни и невъзможни искания (АУДИО)
Министърът на земеделието: Протестиращите поставят абсурдни и невъзможни искания (АУДИО)
Успешни нови технологии за устойчиво земеделие бяха представени на форум, организиран от NIK Academy (ВИДЕО)
Успешни нови технологии за устойчиво земеделие бяха представени на форум, организиран от NIK Academy (ВИДЕО)
Пътувания из България: Иновативният Глобал Биомет Билет и главните автогари в Русе и Слънчев Бряг
Пътувания из България: Иновативният Глобал Биомет Билет и главните автогари в Русе и Слънчев Бряг
„Corteva“ представи нови и утвърдени хибриди царевица и слънчоглед пред земеделците от Добруджа (ВИДЕО)
„Corteva“ представи нови и утвърдени хибриди царевица и слънчоглед пред земеделците от Добруджа (ВИДЕО)
Яндекс.Метрика