Начало >Добруджа >Общество

За третото тримесечие област Добрич е на 18 място по средна работна заплата

21.11.2023 г. 10:48:15 ч.
/
За третото тримесечие област Добрич е на 18 място по средна  работна заплата
По предварителни данни на Националния статистически институт (НСИ) наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Добрич към края на септември 2023 г. намаляват с 3.1 хил. или със 7.8% спрямо края на юни 2023 г., като достигат 36.2 хиляди. Спрямо края на второто тримесечие на 2023 г. броят на наетите лица в обществения сектор се увеличават с 1.2% (до 11.0 хил.), а в частния сектор намалят с 11.3% (до 25.2 хиляди). В края на септември 2023 г. наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Добрич са с 4.2%, или с 1.6 хил. по - малко в сравнение със същия период на предходната година, като увеличението в обществения сектор е с 1.7%., а в частния сектор намаляват - с 6.6%.
Средната брутна месечна работна заплата за месец юли 2023 г. е 1 451 лв., за август - 1 468 лв. и за септември - 1 635 лева. През третото тримесечие на 2023 г. средната месечна заплата за областта e 1 516 лв. при 2 000 лв. за страната. В обществения сектор средната месечна заплата е 1 817 лв., а в частния - 1 397 лева. През третото тримесечие на 2023 г. средната месечна работна заплата за област Добрич нараства с 11.6% в сравнение със същия период на 2022 година. Най-високо средномесечно трудово възнаграждение през третото тримесечие на 2023 г. са получили наетите лица по трудово и служебно правоотношение в секторите:
„Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива” - 5 858 лв.;
„Образование” – 2 197 лв..
„Държавно управление” – 2 065 лв.;
„Финансови и застрахователни дейности“ – 1 965 лв.;
„Създаване и разпрастранение на информация и творчески продукти; далекосъобщения” - 1 915 лева. 
Най-нископлатени са били наетите лица в икономическите дейности:
„Административни и спомагателни дейности” – 1 049 лв.;
„Транспорт, складиране и пощи” – 1 120 лв.;
„Доставяне на води; канализационни услуги, управление на отпадъци и възстановяване“  - 1 137 лв.;
„Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети” – 1 143 лв.;
„Култура, спорт и развлечения” – 1 182 лева. 
 
В сравнение с останалите области на страната през третото тримесечие област Добрич е на 18-то място по показателя средна работна заплата. Най-висока средна месечна заплата получават наетите в областите София (столица) – 2 722 лв., София - 1 864 лв., Варна- 1 861 лв., и
Стара Загора - 1 851 лева.
 
Снимка:stmost.info


Коментирайте
Подобни новини
Въвежда се временна организация на движение по ул. „Хан Тервел” в Добрич
Въвежда се временна организация на движение по ул. „Хан Тервел” в Добрич
Екип на омбудсмана с изнесена приемна в Добрич (ВИДЕО)
Екип на омбудсмана с изнесена приемна в Добрич (ВИДЕО)
Прогноза за времето в петък
Прогноза за времето в петък
Езикова гимназия " Гео Милев" - Добрич отбеляза 50-годишния си юбилей с вълнуващ концерт (ВИДЕО)
Езикова гимназия " Гео Милев" - Добрич отбеляза 50-годишния си юбилей с вълнуващ концерт (ВИДЕО)
Яндекс.Метрика