Татяна Гичева, ЕВРОПА ДИРЕКТНО: Ще продължим да насърчаваме активното участие на гражданите в процесите на ЕС

10.12.2023 г. 13:49:51 ч.
/ ИА Добруджа
Татяна Гичева, ЕВРОПА ДИРЕКТНО: Ще продължим да насърчаваме активното участие на гражданите в процесите на ЕС
От 3 юни 2021г. Търговско-промишлена палата Добрич e част от мрежата ЕВРОПА ДИРЕКТНО, състояща се от общо 424 информационни центъра от ново поколение, подкрепяни от Европейската комисия в целия ЕС.
Целта на тези центрове е да укрепят важната връзка между институциите на ЕС и гражданите, независимо къде живеят те.
Дейността на ЕВРОПА ДИРЕКТНО е насочена към повишаване на информираността на гражданите от област Добрич относно стратегически цели на ЕС, за конкретни политики и сфери на въздействие,  за да могат жителите на област Добрич да правят информиран избор за бъдещето на ЕС и да участват пълноценно в процесите в ЕС.

 
- Г-жо Гичева, какви бяха целите и задачи, по които ЕВРОПА ДИРЕКТНО Добрич (ЕДД) работи през 2023 година? 
Задачите, по които работихме, бяха разделени в 5 направления, като най-важна е информирането на гражданите и ангажираността с тях.  
Популяризирахме стратегическите и годишни приоритети на ЕС за 2023 г. чрез разпространяване на новини, кампании, информационни материали, публикации и презентации, в офиса на центъра (чрез инфотабла с материали, инфографики,  публикации, собствени презентации) или онлайн.
Участвахме с информационни щандове по време на местни прояви в областта – в Добрич, Балчик, Тервел и Каварна – с цел разпространяване на информационни материали и срещи с гражданите.
Успяхме да консултираме различните целеви групи, партниращи организации и заинтересовани страни, свързани с приоритетите за 2023 г. и прилагане на европейските политики, правата на гражданите и др.
Информирането за осъществените комуникационни дейности и прояви се реализира чрез медии, прессъобщения, сайт на Европа Директно Добрич, социални мрежи – Фейсбук страница на ЕДД, бюлетин на ЕДД, директна е-мейл поща, или телефонни прозвънявания.
Поддържаме уебсайт https://euopedirectdobrich.eu, присъстваме и във Фейсбук: https://www.facebook.com/EuropeDirectDobrich  
- Организирахте и редица събития през годината. Към какво и кого бяха насочени те? 
Събитията, които успяхме да организираме през 2023 бяха по няколко различни теми.  
Относно Зелената сделка и справедлив преход, както и Механизма за възстановяване и устойчивост, през октомври, с представители на бизнеса, проведохме конференция „Зелен преход и кръгова икономика; Възможности за финансиране и добри практики“ и прожекция на късометражни документални филми  „Кръгова икономика“.
Организирахме информационна кампания „Земеделието в Плана за възстановяване и устойчивост + Новата ОСП“, насочена към земеделци и заинтересовани страни. Кампанията обхвана 98 участника и бе организирана в 4 населени места:  в Добрич, по време на панаира „Селското стопанство и всичко за него“, с лектор Димитър Манов – мениджър в „Сибола“ ЕООД; в Генерал Тошево и Балчик срещите бяха съорганизирани с Областния Информационен център и МИГ „Балчик – Генерал Тошево“; в Каварна, заедно с ОИЦ.

В партньорство с Младежки център – Добрич, през месеците март, април и май, 43 деца и младежи взеха участие в 2 семинара „Миграцията на птиците и възобновяемите енергийни източници“. 24 се включиха в „Работилницата за енергийно ефективни модели“, с цел намаляване на въглеродния отпечатък и енергийната интензивност, а 38 изпратиха над 70 свои снимки за фотоконкурс „Моята зелена България“ в 2 възрастови групи. Най-добрите снимки бяха избрани чрез публично гласуване във Фейсбук и 10 участника получиха предметни награди от ЕДД.
- С Решение на Европейския парламент и Съвета на Европа, периодът 9 май 2023 г. – 8 май 2024 г. е определен за Европейска година на уменията. Имахте ли някакви инициатива по тази тема? 
 Разбира се. А инициативите бяха насочени към 3 целеви групи – бизнес среди, ученици и граждани в зряла възраст.
През месец май се проведе дискусионна среща с бизнеса за обсъждане на необходимите нови умения на работници и служители – green & digital.
В ЧСУ „Леонардо да Винчи“ организирахме пилотна мотивационна среща „Моето кариерно развитие“ с използване на приложения за самооценка на възможностите и уменията за избор на подходяща кариера и професия.
В Крушари, Шабла и Балчик бяха обучени на дигитални умения за ползване на обществени услуги 56 работещи и пенсионери на възраст над 50 години.

Включихме се със щанд в Панаира на заетостта, иницииран от Дирекция „Бюро по труда“ – Добрич, Националната агенция по заетостта и Регионална служба по заетостта – Варна, проведен през месец март в Младежки център – Добрич, като популяризирахме центровете за ПО и възможностите за преквалификация. Щандът беше посетен от 74 безработни, учащи, работодатели и други заинтересовани страни.
На 10 май, в рамките на феста „Умея и ще успея“, организиран от ОИЦ-Добрич, заедно с професионални и висши училища от област Добрич и Дирекция „Бюро по труда“-Добрич, Европа Директно на свой щанд разпространи информационни материали за популяризиране политиките, програмите и приоритетите на ЕС в сферата на образованието.
- Сред активните Ви партньори през тази година бе и медийна група „Добруджа“...
Така е. По повод на 9-и май – Ден на Европа, в радиопредаване, осъществено в рамките на медийното партньорство между център Европа Директно Добрич и медийна група Добруджа, в ефира на радио „Добруджа“ бяха дискутирани ценностите, на които се основава Европейският съюз и тяхното прилагане в нашата страна. Кметовете на Добрич и Шабла – Йордан Йорданов и Мариян Жечев, които са част от европейската мрежа „Изграждаме Европа с представители на местното самоуправление“, коментираха в каква позиция са българските общини по отношение на скоростта, с която се развиват в ценностен план нашите общности в рамките на Европейския съюз, както и случаи, в които върховенството на закона се е противопоставило на  интересите на жителите на една общност. Адвокат Юрий Митев, сподели мнение за това дали може да прилагаме върховенство на закона, ако не го познаваме, включително и ако не знаем правата и задълженията си, както и длъжници към обикновените хора ли са институциите, отговорни за нивото на правната култура на населението.
Също на 9-и май, в кино-клуб „Икар“, ученици от Финансово-стопанската гимназия имаха възможност чрез филмова прожекция да се запознаят с примери на европейско наследство за гражданска ангажираност и участие.
В 3 последователни дни през декември проведохме в ефира на радио „Добруджа“ викторина „Какво знаем за Еврото“. След интервю с Герман Германов – гл. секретар на ТПП-Добрич, на тема „Еврото и пътят на България за въвеждането му“,  гражданите от региона се включиха с отговор  на въпросите: Кога е въведено еврото? С коя държава България получи покана за влизане в Еврозоната? Може ли България да се присъедини към Еврозоната за по-малко от 2 години след получаване на покана за „Чакалнята“? Кои са критериите за членство в еврозоната, дефинирани в Договора от Маастрихт? От всички вярно отговорили, победителите бяха избрани чрез теглене на жребий и получиха предметна награда, сертификат и информационни материали за еврото.

Въобще, връзките с регионални/местни медии, които са основните разпространители на информация, са много важни. Освен прессъобщения, публикации и интервюта, инструментариумът за работа с медиите през 2023 г. включваше още и:
- ежеседмична рубрика „Минутки за Европа“ в радио „Добруджа“;
- рубрика „Европа за нас“ на уебсайт https://pronewsdobrich.bg/?go=news&p=list&categoryId=1322  
- Рубрика Фокус „Европа“- редовни публикации във в-к “Балчишки телеграф“
- информационна проява за журналисти „Европа Кафе“ на тема: "Какво знаем за Еврото". Беше проведен и куиз с 12 въпроса, като победителят от медийна група „Добруджа“ получи за награда от Европа Дирекно – диктофон.
ЕДД проследяваше до колко публикациите в местните медии и социалните мрежи, свързани с политиките на ЕС, са основани на факти, дали се предоставя информацията по неутрален, фактологически верен и безпристрастен начин.
 - До колко и как информацията за ЕС достига до училищата? 
ЕДД организира 4 инициативи “Европа в твоето училище”. Две отях бяха в Добрич – в Езикова гимназия и Финансово-стопанска гимназия. Гостувахме и в ПЗГ “Кл. Аркадиевич Тимирязев“ Каварна, и  СОУ „Асен Златаров“ Шабла. Проведохме информационни сесии на теми: ЕС в нашето ежедневие;  истинска, или фалшива новина, излъчване на видео клипове по приоритетите за 2023г, предоставяне на информационни брошури, или листовки, провеждане на викторина за ЕС и еврото.
На учителите по гражданско образование бе представен помощният материал "Инструментариум на учителя по гражданско образование", разработен от колегите от ЕД – Пловдив.
На сайта на ЕДД продължава да поддържа актуален списък с линкове, полезни за ученици и учители, с информация и публикации от ЕК и Европарламента, които могат да се свалят онлайн, или поръчвани за получавани на хартиен носител. Представителите на тази целева група получават по емейл и бюлетина на ЕДД.
 - А насърчавате ли контактите с други мрежи на ЕС?
През 2023 г. ЕДД предприе инициативи, за да стимулира редовните контакти с други мрежи на ЕС за връзки с обществеността и информация на място.
Проведохме среща с  представители на Европейските мрежи на територията на област Добрич - местите инициативни групи, EURES, училища посланици на Европейския парламент и ОИЦ, с цел представяне на дейностите и обсъждане на възможностите за взаимодействие, както и за организиране на съвместни събития.
Заедно с ОИЦ проведохме  на 3 съвместни инициативи за представяне на ЕС програми и възможности за финансиране на проекти, като в 2 от тях участваха и МИГ „Балчик - Ген. Тошево“, а през май се включихме във феста  „Умея и ще успея“, организиран от ОИЦ-Добрич. Освен това на Фейсбук страницата ни редовно споделяме публикации на ОИЦ, Дирекция „Бюро по труда“, както и на други европейски институции и  организации.
С колегите от мрежата Европа Директно - Североизток два пъти в годината имахме работни срещи “Share and be aware” за обмен на информация и за координиране на съвместната работа с другите мрежи в североизточен регион.
- Към какво ще бъде насочена дейността Ви през 2024-а година?
И през 2024 г. ще продължим да насърчаваме активното гражданско участие в процесите на ЕС, посредством организиране на прояви, обучения, информационни събития и пряко взаимодействие с местни и регионални медии, както и промотиране на прояви на европейски структури по чувствителни теми.
Ще предоставяме на възможност на гражданите от област Добрич за обратна връзка с европейските институции, организации и експерти чрез различни канали.
Ще продължим да изграждаме комуникационни канали и партньорства с всички целеви групи: граждани, ученици, земеделци, НПО, мрежи, местни и регионални власти.

Коментирайте
Подобни новини
Журналист от Балчик събра в книги своите български и английски интервюта
Журналист от Балчик събра в книги своите български и английски интервюта
Маестра Константина Петкова: Вида Димитрова ми казваше: „Ти, си звука на града!“
Маестра Константина Петкова: Вида Димитрова ми казваше: „Ти, си звука на града!“
Художникът Тодор Балев: Главният счетоводител на ТКЗС-то откри таланта ми
Художникът Тодор Балев: Главният счетоводител на ТКЗС-то откри таланта ми
Добричлията Мартин Кирилов изпита волята и физиката си на състезание в Уелс
Добричлията Мартин Кирилов изпита волята и физиката си на състезание в УелсЯндекс.Метрика